Disclaimer

LEUK!070 draagt kwaliteit en dus zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en actualiteit hoog in het vaandel. Zo ook voor haar website. Toch kunnen onjuistheden en onvolledigheden optreden.

LEUK!070 behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

LEUK!070 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

LEUK!070 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website, het magazine en de inhoud daarvan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk gebruik mag niets van deze website en het magazine of de inhoud van beide worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van LEUK!070.

Cookies

Om onze artikelen te kunnen lezen, dien je ‘cookies’ te accepteren. Via cookies verzamelen wij informatie over het bezoek en de beweging op de website. Hierdoor kunnen wij de website aanpassen op een nog leukere bezoekerservaring. De wet verplicht ons om hiervoor toestemming te vragen en je hierover te informeren en dat doen we graag.